Over Prettig Inkomen

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim. De vele wijzigingen in sociale wetgeving, zoals de loondoorbetalingverplichting, Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Arbowet 2007, de nieuwe WIA-wetgeving en de modernisering Ziektewet (BeZaVa) maken het er niet eenvoudiger op.

Wij denken graag met u mee over hoe u grip houdt op het verzuim onder uw werknemers. Onze dienstverlening kan geheel afgestemd worden op de specifieke behoefte van uw organisatie met behulp van de volgende modules:

Verzuimmanagement voor de werkgever
  • Verzuimverzekering
  • Arbo
  • Eigenrisicodrager WGA
  • Eigenrisicodrager Ziektewet
Inkomenszekerheid voor de werknemer
  • WGA Gat (Plus)
  • WIA Excedent
  • WIA 35-min
  • Verzuim Aanvulling

Er zijn vaak meerdere partijen betrokken bij verzuim, zoals de verzekeraar, arbodienst en het re-integratiebedrijf. Met onze modules bundelt u al deze partijen en dus alle kennis in één. Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces van A tot Z regelt, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van het re-integratiedossier. Het inkomen van de uitgevallen werknemer wordt bewaakt en een eventueel re-integratietraject wordt automatisch opgestart. Dat zorgt voor efficiëntie en zorgenverlichting.